FEM analyse

Fem analyse / sterkte berekening


De FEM analyse is een methode om op rekenkundige wijze het systeemgedrag van een constructie te kunnen bestuderen. Met name spanningen en vervormingen die optreden ten gevolge van een belasting kunnen op deze manier inzichtelijk worden gemaakt.

Wij maken gebruik van de modernste FEM analyse software waardoor wij in staat zijn elk ontwerp vooraf door te berekenen op de hoeveelheid belasting die mogelijk is.

FEM analyse kan o.a. ingezet worden voor:

  •     analyseren van bestaande ontwerpen
  •     verbeteren van bestaande ontwerpen
  •     ondersteuning bij ontwerpkeuzes
  •     foutcontrole
  •     ondersteuning voor certificering

Meer informatie:

Wilt u meer informatie over FEM analyse / sterkteberekening? Neem contact met ons op